Diagnostiskt Ultraljud

Snabb och effektiv bedömning av skador och andra smärttillstånd.

Det är inom all rehabilitering mycket värdefullt att kunna se en skada och sedan ha möjlighet att följa den under rehabiliteringen. Med ultraljudsdiagnostik av leder, senor, ledband och muskler kan man göra just detta.

I Sverige används ultraljudsskanning mest av röntgenläkare och det är ett fåtal andra terapeuter som behärskar metoden. Denna relativt nya undersökningsmetod öppnar helt nya möjligheter för adekvat rehabilitering av skador och besvär. Rörliga bilder kan spelas in så att det dynamiska rörelsemönstret i leder, senor och muskler kan bedömas.

En stor fördel med ultraljudsskanning är också att man får möjlighet till en dynamisk undersökning när patienten aktiverar led, muskel eller sena och man ser upphakningar i rörelsen, trängsel i en led eller inklämning med stor exakthet.

Klicka på bilden nedan för att se en film om hur ultraljudsskanningen fungerar.

Radiell Stötvåg

Metoden vi använder oss av vid stötvågsbehandling kallas för ”radial extracorporeal shock wave therapy” och förkortas rESWT. Från en kompressor genereras så kallad pneumatisk energi vilken överförs via en löpande kula till ett munstycke/applikator som genererar stötvågor ner i den skadade vävnaden.
stotvag
Stötvågsbehandlingen stimulerar kroppens egna läkningssystem.

Vetenskapliga studier har bland annat visat följande effekter av stötvågsbehandling:

 • Ökad blodgenomströmning
 • Ökad vävnadsåterbyggndad
 • Ökad cellmetabolisk aktivtet
 • Nedbrytning av fibrös vävnad
 • Smärtlindring

Vid besvär med så kallad kalkinfällning i muskelsena, har man sett att tryckvågsbehandling resulterar i reducering av kalkansamling med minskade besvär eller utläkning som följd. Vid långvariga besvär i knäskålsena och achillessena, har man funnit nybildning/inväxt av blodkärl och nervändar som normalt inte skall finnas där. Något som verkar kunna bidra till kroniska besvär. En reducering av dessa kärl har visats som effekt av stötvågsbehandling.

Klicka på bilden nedan för att se hur metoden fungerar.

Fokuserad Chockvåg

Fokuserad chockvågutvecklades i början av 90-talet. Behandlingen är välkänd från internmedicin (behandling av njursten och gallsten) och har de senaste 15 åren använts inom ortopedin, fysioterapin och veterinärmedicinen. Hittills har behandlingen nästan uteslutande använts till kalkavlagringar i leder och senor. Ny forskning dokumenterar att fokuserad chockvåg aktiverar lokala stamceller och därmed öppnar möjligheter för regeneration av benvävnad, ledbrosk och senvävnad. Behandling med kroniska indikationer kan vara besvärlig och traditionell behandling består ofta av kortisoninjektioner eller kirurgi. Den fokusera chockvågsbehandlingen har här resulterat i uppseendeväckande goda resultat.

 • Tennisarmbåge
 • Golfarmbåge
 • Kalkaxel
 • Seninflammation i axeln
 • Höftinflammation
 • Hopparknä
 • Löparknä
 • Benhinneinflammation
 • Hälseneinflammation
 • Hälsporre
 • Plantarfaschit

 

Apparaturen genererar en mycket fokuserad chockvåg som riktas in i kroppen på det djup man önskar behandla. Då vi ofta undersöker med diagnostiskt ultraljud före behandlingen vet vi exakt vilket djup skadan ligger på. I samband med t ex behandling av kroniska åkommor med kalkavlagringar i vävnaden blir kalken pulvriserad (precis som vid behandling av njursten), samtidigt som vävnadens egna biologiska regenerationsprocesser blir stimulerade. På grund av detta skall man undvika antiinlammatorisk medicin under behandlingsperioden för att få bästa resultat.

Ofta räcker fyra till sex behandlingar med en veckas mellanrum för att ge tillfredställande resultat som består. Själva behandlingen tar bara några minuter och man kan återgå till sin vardag direkt efter. De närmaste timmarna efteråt kan man känna av behandlingen men efter 24 timmar har det avtagit för dom flesta. Dock skall intensiv fysisk aktivitet undvikas det närmaste dygnet efter behandling.

Laser

Det infraröda ljuset leds in i kroppens celler och väcker läkningsprocessen. Helt smärtfri och används ofta vid inflammationer i leder och senor. Någon av dessa maskiner används vid behandlingen.

laser02
GaAs-laer (904nm, infrarött – osynligt ljus)
Denna lasertyp kännetecknas av att den är extremt pulsad med extremt kort starka pulser. Den är bäst på problem av djupare slag så som smärttillstånd och inflammationer i leder muskler och senor. Exempel är onda ryggar, axlar, knän, tennisarmbåge och olika idrottsskador, oavsett om problemen uppstår genom förslitning, överbelastning eller annan orsak.
laser
GaAlAs – lasern (810-830 nm, infrarött – osynligt ljus)
Detta är en grupp av diodlasrar som ligger inom den infraröda delen av spectrummet. De intar en mellanställning mellan de båda ovanstående. Den Har visat sig vara mkt bra på nervsmärtor och seninflammationer.